Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

KONKURSI

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog konkursa

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto: dramski glumac III grupe

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa radno mjesto: dramski glumac III grupe

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: dramski glumac III grupe

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto: dramski glumac III grupe

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog konkursa

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto: dramski glumac III grupe, viši stručni saradnik za pravne poslove

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa radno mjesto: dramski glumac III grupe – 2 izvršioca

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: dramski glumac III grupe2 izvršioca

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto: dramski glumac III grupe

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa radno mjesto: viši stručni saradnik za pravne poslove

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: viši stručni saradnik za pravne poslove

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto: viši stručni saradnik za pravne poslove

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog konkursa

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto: član ansambla Baleta grupe A, majstor krojač, vatrogasac, spremačica

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa radno mjesto: majstor krojač, vatrogasac, spremačica

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: majstor krojač, vatrogasac, spremačica

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto: majstor krojač, vatrogasac, spremačica

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa radno mjesto: član ansambla Baleta A grupe

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: član ansambla Baleta A grupe

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto: član ansambla Baleta A grupe

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog konkursa

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto: rukovodilac Službe Marketinga i propagande

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog konkursa

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radna mjesta: muzički šaptač-sufler, član ansambla baleta c grupe