Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Od prvih dana rada Narodnog pozorišta Sarajevo, kao i u svakom teatru, jedna od vitalnih službi je Marketing i propaganda, koja se bavi populariziranjem, oglašavanjem, prodajom, ukupnim marketinškim odnosom prema tržištu, odnosno konzumentima teatarskih vrednota.

Poštovana publiko,

kolektvne rezervacije možete izvršiti u OJ Marketinga i propagande putem telefona 033 665 963 ili putem email-a: nps1921@gmail.com

Za kolektivne posjete odobravamo popuste do 50%. Pod kolektivnom rezervacijom podrazumjeva se 20 ulaznica i više.

CIJENE ULAZNICA /pdf format/

Imate mogućnost da se prijavite na našu mailing listu i bit ćete redovno informirani o tekućem repertoaru: ureddirektora@nps.ba

Mogućnost iznajmljivanja dvorane Narodnog pozorišta Sarajevo:

Odlukom Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo broj: 05-15/11 od 04.01.2011.godine utvrđena je jedinstvena cijena od 10.000,00 KM za iznajmljivanje dvorane JU Narodno pozorište Sarajevo. Za programske sadržaje vanteatarskog karaktera, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo odlučuje o svakom pojedinačnom zahtjevu za iznajmljivanje dvorane.

Organizacija koktela – ugostiteljske usluge restorana “Zlatni lav“.

Sve dodatne informacije dobit ćete u Službi marketinga i propagande:
Tel.: +387 33 665 963
Tel.: +387 33 212 190
e-mail: nps1921@gmail.com
e-mail: arihva.nps@gmail.com
Svi prihodi koje Narodno pozorište ostvaruje svojim aktivnostima, po bilo kom osnovu, uplaćuju se na depozitni račun Kantona Sarajevo:
Broj: 129-101-10000885-31
Obavezno upisati
Vrsta prihoda: 722631
Broj budžetske organizacije: 2202001
Identifikacijski broj: 4200566570002
Općina: 077

UPOSLENICI MARKETINGA I PROPAGANDE:

Mirela Latić – lektorica – e-mail: mirelav@hotmail.com
Aida Mujčinović-Palinić – viši stručni saradnik za propagandu – e-mail: aidapalinic@gmail.com / kontakt telefon: 033212190
Nikolina Petković – Jalovičić – saradnik za propagandu – e-mail: nps1921@gmail.com / kontakt telefon: 033665963
Branko Dursum – DTP operater – e-mail: branko.dursum@gmail.com
Sanjin Mulaomerović – web hosting – sanjinmulaomerovic@gmail.com / kontakt telefon: 033665963
Maida Mehić – Avdić – arhivar – e-mail: arhivanps@gmail.com
Dobrica Pejičić – saradnik za propagandu / kontakt telefon: 033665963