Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Izudin Bajrović

direktor Narodnog pozorišta Sarajevo

Gordana Hrenovica

pomočnica direktora Narodnog pozorišta Sarajevo

Ermin Sijamija

v. d. umjetničkog direktora Drame

Adema Pljevljak – Krehić

v. d. umjetničkog direktora Opere

mr Belma Čečo Bakrač

v. d. umjetničkog direktora Baleta

Lejla Bračković

rukovoditeljica Ekonomsko-pravne službe

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. Jasminka Beri, predsjednik
2. Elvedina Hodžić, član
3. Salko Križevac, član
4. Džino Nermin, član
5. Mediha Musliović, član (ispred ustanove)

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
1. Amira Kalajevac, predsjednik
2. Edina Gajević Dević, član (ispred ustanove)
3. Tarik Omerhodžić, član

ČLANOVI UMJETNIČKOG SAVJETA JU NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO:
1. Tvrtko Kulenović, akademik
2. Zlatko Topčić, književnik
3. Šaćir Filandra, profesor
4. Amila Bakšić, primadona
5. Deniza Đipa, operni umjetnik
6. Sabina Sokolović, baletna umjetnica
7. Riad Ljutović, glumac