Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Izudin Bajrović

direktor Narodnog pozorišta Sarajevo

Gordana Hrenovica

pomočnica direktora Narodnog pozorišta Sarajevo

Ermin Sijamija

v. d. umjetničkog direktora Drame

Adema Pljevljak – Krehić

v. d. umjetničkog direktora Opere

mr Belma Čečo Bakrač

v. d. umjetničkog direktora Baleta

Marijela Hašimbegović

direktor Tehničke službe

Lejla Bračković

rukovodilac Ekonomsko-pravne službe

Aida Mujčinović-Palinić

rukovodilac Službe marketinga i propagande

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. Jasminka Beri, predsjednik
2. Leila Kovačević Hamzagić, član
3. Maja Baralić-Materne, član
4. Džino Nermin, član
5. Mediha Musliović, član (ispred ustanove)

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
1. Amira Kalajevac, predsjednik
2. Edina Gajević Dević, član (ispred ustanove)
3. Tarik Omerhodžić, član

 

ČLANOVI UMJETNIČKOG SAVJETA JU NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO:

1. Safet Zec
2. Hadžem Hajdarević
3. Tanja Roš
4. Srđan Vuletić
5. Sanela Pepeljak
6. Amila Bakšić
7. Mia Jahić