Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

ODLUKE

Odluka na ime regresa za 2019. godinu

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o utvrđivanju visine naknade za komisiju za javne nabavke

Odluka o odobrenju dodatka na osnovnu plaću za prekovremeni rad za mjesec maj – inspicijent baleta

Odluka o odobrenju dodatka na osnovnu plaću za prekovremeni rad za mjesec juni – inspicijent baleta

Odluka za radnike koji su raspoređeni na poslovima radnog mjesta: vatrogasac naknada za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec maj 2019. godine – mjesec maj

Odluka za radnike koji su raspoređeni na poslovima radnog mjesta: vatrogasac naknada za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec maj 2019. godine – mjesec juni

Odluka za radnike koji su raspoređeni na poslovima radnog mjesta: vatrogasac naknada za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec maj 2019. godine – mjesec juli

Odluka za radnike koji su raspoređeni na poslovima radnog mjesta: vatrogasac naknada za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec maj 2019. godine – mjesec august

Odluka za radnike koji su raspoređeni na poslovima radnog mjesta: vatrogasac naknada za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec maj 2019. godine – mjesec septembar

Odluka za radnike koji su raspoređeni na poslovima radnog mjesta: vatrogasac naknada za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec maj 2019. godine – mjesec oktobar

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 146 radnika Pozorišta za mjesec juli 2019. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 24 radnika Pozorišta za mjesec august 2019. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 157 radnika Pozorišta za mjesec septembar 2019. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 158 radnika Pozorišta za mjesec oktobar 2019. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 146 radnika Pozorišta za mjesec novembar 2019. godine

Odluka na ime regresa za 2019. godinu

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o radniku JU Narodno pozorište Sarajevo radi sticanja prava na penziju određuje se otpremnina u visini od šest prosječnih mjesečnih plaća

Odluka o radniku JU Narodno pozorište Sarajevo radi sticanja prava na penziju određuje se otpremnina u visini od šest prosječnih mjesečnih plaća

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o radniku JU Narodno pozorište Sarajevo radi sticanja prava na penziju određuje se otpremnina u visini od šest prosječnih mjesečnih plaća

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o napredovanju umjetnika

Odluka o napredovanju umjetnika