Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. Jasminka Beri, predsjednik
2. Leila Kovačević Hamzagić, član
3. Maja Baralić-Materne, član
4. Džino Nermin, član
5. Mediha Musliović, član (ispred ustanove)