Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Evegeny Gaponko
umjetnički direktor Baleta

Boris Jeličanin
inspicijent

 

 

Kontakt:
Tel./fax: +387 33 665 960
E-mail: balet@nps.ba