Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com
Admir Kalkan
Admir Kalkan
ansambl Baleta C
Adnan Đindo
Adnan Đindo
epizodista Baleta
Albina Huskić
Albina Huskić
ansambl Baleta C
Aleksandra Smiljanić
Aleksandra Smiljanić
ansambl Baleta B
Amina Sulejmanagić
Amina Sulejmanagić
ansambl Baleta C
Ana Kuzmanović
Ana Kuzmanović
ansambl Baleta A
Dajana Zilić
Dajana Zilić
epizodista Baleta
Evgeny Gaponko
Evgeny Gaponko
epizodista Baleta
Goran Staniškovski
Goran Staniškovski
ansambl Baleta A
Hariz Šabanović
Hariz Šabanović
epizodista Baleta
Jesenko Matković
Jesenko Matković
ansambl Baleta A
Jovana Milosavljević
Jovana Milosavljević
epizodista Baleta
Marijana Marić
Marijana Marić
ansambl Baleta A
Nadža Pušilo
Nadža Pušilo
ansambl Baleta B
Paula Grubešić-Mateescu
Paula Grubešić-Mateescu
ansambl Baleta A
Sabina Sokolović
Sabina Sokolović
ansambl Baleta A
Selma Štrbo Arnautović
Selma Štrbo Arnautović
ansambl Baleta A
Til Čmančanin
Til Čmančanin
ansambl Baleta A

ŠEMA SJEDIŠTA U SALI

Narodno pozorište Sarajevo
Obala Kulina bana 9
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Centrala: +387 33 665 959
e-mail: ureddirektora@nps.ba

Repertoar baleta

Pogledajte listu predstava drame