Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com
Aldin Omerović
Aldin Omerović
Ansambl Drame
Amina Begović
Amina Begović
Ansambl Drame
Amra Kapidžić
Amra Kapidžić
Ansambl Drame
Belma Salkunić
Belma Salkunić
Ansambl Drame
Dino Bajrović
Dino Bajrović
Ansambl Drame
Emina Muftić
Emina Muftić
Ansambl Drame
Ermin Sijamija
Ermin Sijamija
Ansambl Drame
Mak Čengić
Mak Čengić
Ansambl Drame
Milan Pavlović
Milan Pavlović
Ansambl Drame
Mona Muratović
Mona Muratović
Ansambl Drame
Nerman Mahmutović
Nerman Mahmutović
Ansambl Drame
Riad Ljutović
Riad Ljutović
Ansambl Drame
Sanela Pepeljak
Sanela Pepeljak
Ansambl Drame
Slaven Vidak
Slaven Vidak
Ansambl Drame
Vedran Đekić
Vedran Đekić
Ansambl Drame
Vedrana Božinović
Vedrana Božinović
Ansambl Drame

ŠEMA SJEDIŠTA U SALI

Narodno pozorište Sarajevo
Obala Kulina bana 9
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Centrala: +387 33 665 959
e-mail: ureddirektora@nps.ba

Repertoar drame

Pogledajte listu predstava drame