Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
1. Ismena Zornić, predsjednik
2. Ermin Sijamija, član (ispred ustanove)
3. Amer Sofradžija, član