Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

ČLANOVI UMJETNIČKOG SAVJETA JU NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO:

1. Safet Zec
2. Hadžem Hajdarević
3. Tanja Roš
4. Srđan Vuletić
5. Sanela Pepeljak
6. Amila Bakšić
7. Mia Jahić