Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

ČLANOVI UMJETNIČKOG SAVJETA JU NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO:

1. Josip Pejaković, predsjednik
2. Minka Kamberović
3. Ivica Šarić
4. Darko Lukić
5. Adema Pljevljak Krehić
6. Ejla Bavčić
7. Tamara Ljubičić