Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Digitalno izdanja knjige “Teatar pod opsadom”, autorice Hane Bajrović

Digitalno izdanja knjige “Teatar pod opsadom”, autorice Hane Bajrović

Digitalno izdanja knjige “Teatar pod opsadom”, autorice Hane Bajrović

Promocija digitalnog izdanja knjige “Teatar pod opsadom”, autorice Hane Bajrović, nastale po uzoru na istoimenu izložbu, koja je otvorena prošle godine u okviru Modula Memorije, a u koprodukciji Festivala MESS i Narodnog pozorišta Sarajevo. Knjiga će biti objavljena na Facebook profilu Festivala MESS https://www.facebook.com/festivalMESS, kao i na Facebook profilu Narodnog pozorišta https://www.facebook.com/nps.ba/, koji su ujedno i izdavači tj. suizdavač ove knjige.