Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Iskrene čestitke solistici Opere Narodnog pozorišta Sarajevo prof. mr. Ademi Pljevljak-Krehić

Iskrene čestitke solistici Opere Narodnog pozorišta Sarajevo prof. mr. Ademi Pljevljak-Krehić

ISKRENE ČESTITKE SOLISTICI SARAJEVSKE OPERE PROF. MR. ADEMI PLJEVLJAK-KREHIĆ

Rektorat Univerziteta u Sarajevu održao je ceremoniju svečane dodjele nagrada akademskom i naučnoistraživačkom osoblju Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2020. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu.

Ovom prilikom dodijeljene su nagrade za 118 članova akademskog i naučnoistraživačkog osoblja sa 18 organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu. Za umjetnički rad, te rad u disciplinama od posebnog nacionalnog značaja (historija, književnost, jezik) dodijeljene su 4 nagrade za ukupno 7 kandidata, i to dvije nagrade za višegodišnji doprinos, te dvije nagrade za doprinos umjetnosti, tj. disciplinama od posebnog nacionalnog značaja u 2020. godini.

O značaju umjetnosti, umjetničkog rada, govorila je solistica Opere Narodnog pozorišta Sarajevo prof. mr. Adema Pljevljak-Krehić dobitnica nagrade za doprinos umjetnosti. Izrazila je zahvalnost Univerzitetu u Sarajevu na tome što prepoznaje i nagrađuje zalaganja i doprinos akademskih radnika u oblasti umjetnosti kao i Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu sa koje dolazi. „Upravo zahvaljujući umjetnosti svijet nas doživljava u drugačijem svjetlu i prepoznaje kvalitete kojima kao društvo raspolažemo.“

Upućujemo iskrene čestitke Ademi Pljevljak – Krehić.