Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Kolektiv Narodnog pozorišta Sarajevo oprašta se od velikog glumca i dobrog čovjeka Dragana Jovičića

Kolektiv Narodnog pozorišta Sarajevo oprašta se od velikog glumca i dobrog čovjeka Dragana Jovičića

Kolektiv Narodnog pozorišta Sarajevo oprašta se od velikog glumca i dobrog čovjeka Dragana Jovičića

Kolektiv Narodnog pozorišta Sarajevo oprašta se od velikog glumca i dobrog čovjeka Dragana Jovičića.
Pozorišna porodica izgubila je kolegu, prijatelja i istinskog umjetnika koji je život proveo na scenama sarajevskih teatara i utkao sebe u duh grada i sjećanje svih poštovalaca teatara.
Neka ti je laka ova zemlja bosanska.