Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

OGLASI / KONKURSI

ODLUKA I KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA PERIOD OD 4 GODINE: UMJETNIČKI DIREKTOR DRAME

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na period od 4 godine

Konkurs za zasnivanje radnog odnosa na period od 4 godine

Odluka o imenovanju komisije za izbor na radno mjesto: umjetnički direktor Drame

Odluka o izboru i imenovanju umjetničkog direktora Drame u JU Narodno pozorište Sarajevo

_______________________________________________________

ODLUKA I KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA PERIOD OD 4 GODINE: UMJETNIČKI DIREKTOR OPERE

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na period od 4 godine

Konkurs za zasnivanje radnog odnosa na period od 4 godine

Odluka o imenovanju komisije za izbor na radno mjesto: umjetnički direktor Opere

Odluka o izboru i imenovanju umjetničkog direktora Opere u JU Narodno pozorište Sarajevo

_______________________________________________________

ODLUKA I KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA PERIOD OD 4 GODINE: UMJETNIČKI DIREKTOR BALETA

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na period od 4 godine

Konkurs za zasnivanje radnog odnosa na period od 4 godine

_______________________________________________________

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa, radna mjesta: majstor tapetar, stolar, majstor tona, krojač, garderober II, dekorater, spremačica

Pitanja i literatura: majstor tapetar

Pitanja i literatura: stolar

Pitanja i literatura: majstor tona

Pitanja i literatura: krojač

Pitanja i literatura: garderober II

Pitanja i literatura: dekorater

Odluka o izboru kandidata na radna mjesta: majstor tapetar, stolar, majstor tona, krojač, garderober II, dekorater, spremačica

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: majstor tona

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: majstor tapetar

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: spremačica

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: krojač

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: dekorater

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: stolar

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: garderober II

_______________________________________________________

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog oglasa

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine radno mjesto: član ansambla baleta A grupe, član ansambla baleta C grupe

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa, radna mjesta: Član ansambla baleta A grupe, član ansambla baleta C grupe

Odluka o imenovanju komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine na radni mjesto: član ansambla baleta C grupe – 1 izvršilac i član ansambla baleta C grupe – 1 izvršilac

Lista pitanja i literature iz oblasti iz koje će se polagati usmeni ispit, pismeni ispit i audicija

_______________________________________________________

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog oglasa

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine radno mjesto: muzički šaptač –  sufler

Odluka o imenovanju komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine na radni mjesto: muzički šaptač – sufler – 1 izvršilac

Lista pitanja i literature iz oblasti iz koje će se polagati usmeni ispit, pismeni ispit 

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa, radna mjesta: muzički šaptač – sufler

_______________________________________________________

Oglas o javnom oglašavanju davanja u zakup Pozorišnog bifea, okruglog šanka i šanka u foajeu