Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

OGLASI / KONKURSI

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine – radna mjesta: član ansambla baleta A grupa, majstor krojač, vatrogasac, spremačica

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa, radno mjesto: član ansambla baleta A grupe

Pitanja i literatura: član ansambla baleta A grupa

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa, radna mjesta: majstor krojač, vatrogasac, spremačica

Pitanja i literatura: majstor krojač, vatrogasac

Odluka o izboru kandidata na radna mjesta: majstor krojač, vatrogasac, spremačica

Lista uspješnih kandidata za mjesto: majstor krojač

Lista uspješnih kandidata za mjesto: vatrogasac

Lista uspješnih kandidata za mjesto: spremačica

 

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine – radna mjesta: dramski glumac III grupe, viši stručni saradnik za pravne poslove  

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa, radno mjesto: dramski glumac III grupe

Pitanja i literatura: dramski glumac III grupe

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto: dramski glumac III grupe, tri izvršioca

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: dramski glumac III grupe, tri izvršioca

 

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa, radno mjesto: viši stručni saradnik za pravne poslove

Pitanja i literatura: viši stručni saradnik za pravne poslove

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto: viši stručni saradnik za pravne poslove

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: viši stručni saradnik za pravne poslove

 

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine – radna mjesta: dramaturg, viši stručni saradnik za propagandu

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa, radno mjesto: dramaturg

Pitanja i literatura: dramaturg

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto: dramaturg

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: dramaturg

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa, radno mjesto: viši stručni saradnik za propagandu

Pitanja i literatura: viši stručni saradnik za propagandu

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto: viši stručni saradnik za propagandu

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: viši stručni saradnik za propagandu

 

 

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine – radna mjesta: horski pjevač – član opernog hora A, član opernog hora C, majstor tapetar, stolar, majstor tona, krojač, garderober II, dekorater, spremačica, kurir

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa, radna mjesta: horski pjevač – član opernog hora A, član opernog hora C

Pitanja i literatura: horski pjevač – član opernog hora A, član opernog hora C

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto: član opernog hora A, član opernog hora C

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: član opernog hora A

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: član opernog hora C

 

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa, radna mjesta: majstor tapetar, stolar, majstor tona, krojač, garderober II, dekorater, spremačica

Pitanja i literatura: majstor tapetar

Pitanja i literatura: stolar

Pitanja i literatura: majstor tona

Pitanja i literatura: krojač

Pitanja i literatura: garderober II

Pitanja i literatura: dekorater

Odluka o izboru kandidata na radna mjesta: majstor tapetar, stolar, majstor tona, krojač, garderober II, dekorater, spremačica

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: majstor tona

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: majstor tapetar

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: spremačica

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: krojač

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: dekorater

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: stolar

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: garderober II

 

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa, radno mjesto: kurir

Pitanja i literatura: kurir

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto: kurir

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto: kurir

 

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo

Konkurs za imenovanje direktora Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo