Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Koreografkinja Baleta NPS Belma Čečo-Bakrač bit će član žirija prestižnog festivala iz Belgije

Koreografkinja Baleta NPS Belma Čečo-Bakrač bit će član žirija prestižnog festivala iz Belgije

Koreografkinja Baleta NPS Belma Čečo-Bakrač bit će član žirija prestižnog festivala iz Belgije

 

Na poziv organizatora festivala baleta Festi’ dance iz Belgije, naša koreografkinja baleta Belma Čečo Bakrač, će biti član žirija takmičarskog djela ovog internacionalnog festivala.

Festi’ dance će predstaviti mnogobrojne baletske predstave i projekte sa ciljem umjetničkih susreta i oživljavanjem strasti za plesom u Belgiji i Evropi. Tokom festivala, a uz učešće reprezentativnih imena iz svijeta baletske umjetnosti, organizuje se i takmičenje u saradnji sa velikim brojem teatara, kompanija i baletskom Vaganova akademijom.

Festival će se održati u aprilu 2020.godine u belgijskom gradu Namuru.