Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Od prvih dana rada Narodnog pozorišta Sarajevo, kao i u svakom teatru, jedna od vitalnih službi je Marketing i propaganda, koja se bavi populariziranjem, oglašavanjem, prodajom, ukupnim marketinškim odnosom prema tržištu, odnosno konzumentima teatarskih vrednota.

Poštovana publiko,

kolektvne rezervacije možete izvršiti u Službi marketinga i propagande putem telefona: 033 212 190, 033 665 963 ili putem email-a: nps1921@gmail.com, info.nps1921@gmail.com

Za kolektivne posjete odraslih osoba odobravamo popust od 20%, a za kolektivne posjete učenika srednjih i osnovnih škola 50% popusta.
Pod kolektivnom rezervacijom podrazumjeva se 10 ulaznica i više.

CIJENE ULAZNICA /pdf format/

Imate mogućnost da se prijavite na našu mailing listu i bit ćete redovno informirani o tekućem repertoaru:  info.nps1921@gmail.com

Mogućnost iznajmljivanja dvorane Narodnog pozorišta Sarajevo:

Uslovi, procedura i cijena iznajmljivanja i korištenja dvorane i drugih prostora u JU Narodno pozorište Sarajevo utvrđena je Pravilnikom o uslovima iznamjljivanja i korištenja prostora u Narodom pozorištu broj: 05-3798/19 od 3. 6. 2019. godine.

Organizacija koktela – ugostiteljske usluge restorana “Zlatni lav“.

Sve dodatne informacije dobit ćete u Službi marketinga i propagande:
Tel.: +387 33 665 963
Tel.: +387 33 212 190
e-mail: info.nps1921@gmail.com

Svi prihodi koje Narodno pozorište ostvaruje svojim aktivnostima, po bilo kom osnovu, uplaćuju se na depozitni račun Kantona Sarajevo:
Broj: 141-196-53200084-75
Obavezno upisati
Broj budžetske organizacije: 2202001
Identifikacijski broj: 4200566570002
Općina: 077

UPOSLENICI MARKETINGA I PROPAGANDE:

Aida Mujčinović-Palinić – rukovodilac Službe marketinga i propagande – e-mail: aidapalinic@gmail.com/info.nps1921@gmail.com
Sanjin Mulaomerović – viši stručni saradnik za propagandu – e-mail: sanjinmulaomerovic@gmail.com/info.nps1921@gmail.com
Nikolina Petković-Jalovičić – saradnik za propagandu
Mirela Latić – lektorica
Branko Dursum – DTP operater
Maida Mehić – Avdić – arhivar
Ilvana Beganović – tehnički sekretar Službe marketinga i propagande

kontakt telefon: +387 33212190/+387 033665963