Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Dino Mustafić

Direktor Narodnog pozorišta Sarajevo

 

Gordana Hrenovica

Pomoćnica direktora NPS

 

Vedrana Božinović

Umjetnička direktorica Drame

 

Leonardo Šarić

Umjetnički direktor Opere

 

Evegeny Gaponko

Umjetnički direktor Baleta

 

Marijela Hašimbegović

Direktor Tehničke službe

 

Lejla Bračković

Rukovodilac Ekonomsko-pravne službe

 

Aida Mujčinović-Palinić

Rukovodilac Službe marketinga i propagande

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. Edina Papo, predsjednik
2. Amila Ramović, član
3. Selma Dalipagić, član
4. Mirza Pašić, član
5. Aleksandar Seksan, član (ispred ustanove)

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

1. Fahrudin Strojil, predsjednik
2. Mirsada Muminović, član
3. Ermin Sijamija, član (ispred ustanove)

 

ČLANOVI UMJETNIČKOG SAVJETA JU NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO:

1. Josip Pejaković, predsjednik
2. Minka Kamberović
3. Ivica Šarić
4. Darko Lukić
5. Adema Pljevljak Krehić
6. Ejla Bavčić
7. Tamara Ljubičić