Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Izudin Bajrović

direktor Narodnog pozorišta Sarajevo

Gordana Hrenovica

pomoćnik direktora Narodnog pozorišta Sarajevo

Dario Vučić

v. d. umjetničkog direktora Opere

Adnan Đindo

v. d. umjetničkog direktora Baleta

Marijela Hašimbegović

direktor Tehničke službe

Lejla Bračković

rukovodilac Ekonomsko-pravne službe

Aida Mujčinović-Palinić

rukovodilac Službe marketinga i propagande

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. Jasminka Beri, predsjednik
2. Armin Horman, član
3. Berina Šuško, član
4. Ana Babić, član
5. Mediha Musliović, član (ispred ustanove)

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
1. Amira Kalajevac, predsjednik
2. Edina Gajević Dević, član (ispred ustanove)
3. Tarik Omerhodžić, član

 

ČLANOVI UMJETNIČKOG SAVJETA JU NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO:

1. Safet Zec
2. Hadžem Hajdarević
3. Tanja Roš
4. Srđan Vuletić
5. Sanela Pepeljak
6. Amila Bakšić
7. Mia Jahić