Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Dino Mustafić

Direktor Narodnog pozorišta Sarajevo

 

Gordana Hrenovica

Pomoćnica direktora NPS

 

Umjetnički direktor Drame

Umjetnički direktor Opere

Umjetnički direktor Baleta

Marijela Hašimbegović

Direktor Tehničke službe

Lejla Bračković

Rukovodilac Ekonomsko-pravne službe

Aida Mujčinović-Palinić

Rukovodilac Službe marketinga i propagande

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. Edina Papo, predsjednik
2. Amila Ramović, član
3. Selma Dalipagić, član
4. Mirza Pašić, član
5. Aleksandar Seksan, član (ispred ustanove)

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

1. Ismena Zornić, predsjednik
2. Ermin Sijamija, član (ispred ustanove)
3. Amer Sofradžija, član

 

ČLANOVI UMJETNIČKOG SAVJETA JU NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO:

1. Minka Kamberović
2. Josip Pejaković
3. Ivica Šarić
4. Darko Lukić
5. Adema Pljevljak Krehić
6. Ejla Bavčić
7. Tamara Ljubičić