Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Gordana Hrenovica

v. d. direktora Narodnog pozorišta Sarajevo

Dario Vučić

v. d. umjetničkog direktora Opere

Adnan Đindo

v. d. umjetničkog direktora Baleta

Marijela Hašimbegović

direktor Tehničke službe

Lejla Bračković

rukovodilac Ekonomsko-pravne službe

Aida Mujčinović-Palinić

rukovodilac Službe marketinga i propagande

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. Edina Papo, predsjednik
2. Vesna Hasanović, član
3. Adnan Hasković , član
4. Mirza Pašić, član
5. Aleksandar Seksan, član (ispred ustanove)

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
1. Ismena Zornić, predsjednik
2. Ermin Sijamija, član (ispred ustanove)
3. Amer Sofradžija, član

 

ČLANOVI UMJETNIČKOG SAVJETA JU NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO:

1. Safet Zec
2. Hadžem Hajdarević
3. Tanja Roš
4. Srđan Vuletić
5. Sanela Pepeljak
6. Amila Bakšić
7. Mia Jahić