Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Na današnji dan osnovano je Narodno pozorište Sarajevo

Na današnji dan osnovano je Narodno pozorište Sarajevo

Na današnji dan osnovano je Narodno pozorište Sarajevo

Narodno pozorište Sarajevo osnovano je 17. 11. 1919. godine, a svečani čin otvaranja, u novembru 1921. godine, pripao je Branislavu Nušiću, tadašnjem načelniku Umjetničkog odjeljenja Ministarstva prosvjete. Tri večeri zaredom izvođeni su muzičko-dramski programi i tako je ozvaničen početak rada kuće. U počecima svog postojanja Narodno pozorište Sarajevo je djelovalo, isključivo, kao dramski teatar. Od 1946. Narodno pozorište dobiva i muzičke segmente djelovanja, pa će tako bogatoj povijesti našeg teatra izuzetno pridonijeti Opera, odnosno Balet. Narodno pozorište Sarajevo je centralna teatarska kuća države BiH i ono je svojim umjetničkim rezultatima, radom generacija umjetnika,

a posebno načinom organizacije (tri ansambla Opera, Drama i Balet), veoma važan element teatarskog i uopće duhovnog života u BiH. U toku svog preko 90 godina dugog djelovanja Narodno pozorište Sarajevo odigralo je ogroman broj dramskih, baletnih i opernih predstava po cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i u inozemstvu.

O uspjehu i napredovanju Narodnog pozorišta Sarajevo najrječitije govore brojna učešća na gotovo svim značajnim festivalima u regionu, pa i u Evropi, i gostovanjima u zemlji i inostranstvu, te mnoge nagrade i priznanja koje su dobili naši umjetnici i ansambli za kvalitet svojih izvedbi. Naša kuća je, takođe, ugostila veliki broj umjetničkih ansamabla i renomiranih umjetnika iz cijelog svijeta. Na daskama Narodnog pozorišta Sarajevo, naša publika je mogla gledati predstave Petera Brooka, Giorgija Strehlera, RobertaWilsona, nastupe Luciana Pavarotija, Josea Carrerasa, Zubina Mehte, Jehudija Menjuhina… Narodno pozorište Sarajevo ima 219 zaposlenih a svoju djelatnost ostavaruje u glavnoj zgradi na Obali, u ulici Kulina bana 9., kao i u tzv. „Stolariji“ – zgradi u ulici Terezije bb, gdje se nalaze radionički prostor i kompletna fabrika scenografije. Jedan od prvih direktora Narodnog pozorišta Sarajevo bio je Branislav Nušić, a nesumnjiv doprinos razvoju našeg teatra dali su i njegovi nasljednici među kojima vrijedi pomenuti Vlajka Ubavića, Ahmeda Muradbegovića, Niku Milićevića, Salka Nazečića, Ivana Fogla, Miroslava Avrama, Aliju Isakovića, Muhameda Karamehmedovića, Tvrtka Kulenovića, Gradimira Gojera…

Narodno pozorište Sarajevo je poseban doprinos dalo kako razvoju drame i novih dramskih oblika i autentičnom tumačenju klasike u Drami, tako i Operi i Baletu, kao i razvoju muzičke literature za Operu i Balet u bosanskohercegovačkim razmjerama, jer su u našoj kući praizvedene opere Jazavac pred sudom Vlade Miloševića, Hasanaginica i Aska i vuk Asima Horozića, balet Satana i Magnovenje Voje Komadine, Katarina, bosanska kraljica Đela Jusića, Izložba slika Julija Marića… Veliki je broj dramskih djela koja su doživjela svoju praizvedbu na sceni najstarije teatarske kuće u BiH, a među autorima vrijedi nabrojati: Skendera Kulenovića, Mešu Selimovića, Hamzu Humu, Isaka Samokovliju, Miroslava Jančića, Duška Anđića, Uroša Kovačevića, Ahmeda Muradbegovića, Envera Čolakovića, Edhema Mulabdića, Abdulaha Sidrana, Almira Imširevića, Almira Bašovića, Alije Hafizovića…

Naime, 5.08.1919. godine Narodna Vlada Bosne i Hercegovine uputila je Ministarstvu prosvjete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca predstavku za oficijelno osnivanje teatra. Prva podjela uloga koja je obavljena bila je ona vezana za insenaciju Protekcije Branislava Nušića, a prvu svoju predstavu Pozorište je održalo 27. 11. 1920. godine u Tuzli. Bila je to predstava načinjena od dvije jednočinke Hasanaginice Šantića i komedije Jedva steče zeta Labiša i Mišela. Predstava je odigrana u prostorima tadašnjeg hotela Bristol.

Prva sezona Narodnog pozorišta Sarajevo svečano je otvorena 22.10.1921.godine. Svečanosti otvaranja bile su u znaku pozdravnog govora Branislava Nušića, dok je u naredna dva dana uz Nušićevu Protekciju izveden i Moliereov Uobraženi bolesnik. 9. novembar 1946. upriličena je prva premijera Opere Prodana nevjesta.Praizvedbom Žetve, 25. maja 1950., počinje uzbudljiva historija Sarajevskog baleta.
www.nps.ba