Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Narodno pozorište Sarajevo do kraja godine sprema tri premijerna naslova koji su obilježili stogodišnju historiju

Narodno pozorište Sarajevo do kraja godine sprema tri premijerna naslova koji su obilježili stogodišnju historiju

 

NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO DO KRAJA GODINE SPREMA TRI PREMIJERNA NASLOVA KOJA SU OBILJEŽILI STOGODIŠNJU HISTORIJU

 

 

U Kući na Obali sva tri umjetnička ansambla rade u punom pogonu na pripremi novih produkcija koji će biti i simbolični povratak pozorišta u život. Razlog za ovako intezivan rad jeste u povodu velikog jubileja Sto godina rada i djelovanja Narodnog pozorišta Sarajevo. Do kraja kalendarske godine, planira se realizirati tri premijerna izvođenja: Nušićeva „Protekcija“, opera „Prodana nevjesta“ kompozitora Bedřicha Smetane i balet „Žetva“ kompozitora Borisa Papandopula.

Nušićeva „Protekcija“ je dva puta postavljana na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, 23. 10. 1921. i 10. 4. 1963. godine.  Prvo izvođenje 23. 10. 1921. veže se za obilježavanje početaka rada Narodnog pozorišta Sarajevo.

Nakon osnivanja Opere i Baleta unutrašnji prostori zgrade morali su biti adaptirani i prilagođeni radu tri ansambla. Repertoar je proširen naslovima operne i baletne literature. Prva predstava sarajevske Opere bila je Prodana nevjesta izvedena  9. 11. 1946., a sarajevski Balet svoju prvu samostalnu predstavu Žetva izvodi 25. 5. 1950.

„Prodana nevjesta“ Bedřicha Smetane premijerno je postavljena 9. 11. 1946. godine, datum koji obilježava službeni početak rada sarajevske Opere. U ovoj godini, na pomenuti datum, Opera će obilježiti 75 godina postojanja. Među prvim dirigentima sarajevske Opere bio je Konstantin Bernhard, a u paru sa Oskarom Danonom dirigovao je „Prodanom nevjestom. Režiser je bio Rudolf  Ertl, koreograf Eduard Venier a scenograf Roman Petrović.

Nakon premijere iz 1946. godine, Prodana nevjesta je postavljana još tri puta na sceni Narodnog pozorišta (14. 6. 1961., 25. 5. 1974. i 7. 1. 1984. godine).

Prije 71 godinu, 25. maja 1950. godine praizveden je balet u tri čina Žetva kompozitora Borisa Papandopula i koreografkinje Nine Kirsanove, kojim je obiježen početak rada sarajevskog Baleta. Gradeći muziku na motivima i elementima tradicionalnog narodnog melosa, Boris Papandopulo je dao koloritno, ritmički i dinamički zaokruženo djelo. Koristeći mogućnosti troje iskusnih solista (Jitka Ivelja, Helena Uhlik-Horvat i Franjo Horvat) i neiskusnog ansambla, oslanjajući se na motive narodnih igara koreografkinja Nina Krsanova je napravila zanimljivu i gledanu predstavu. Scenograf predstave bio je Miomir Denić, a kostimografkinja Milica Babić-Jovanović.

U sklopu obilježavanja Sto godina od osnivanja Pozorišta Nušićeva „Protekcija“ u režiji Kokana Mladenovića premijerno će biti izvedena 21. 10. 2021., prva repriza 22. oktobra 2021. Premijernim izvođenjem opere “Prodana nevjesta” 30. novembra dirigirati će Josip Šego, a u redateljskoj postavci Jelene Bosančić. Prva i druga repriza planirane su 1. i 2.  decembar, dok će premijera baleta “Žetva“ u koreografiji Edine Papo biti izvedena 22. 12. 2021., a prva repriza 23. decembra 2021.