Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Narodno pozorište Sarajevo i kompanija Violeta d.o.o. obnovili saradnju

Narodno pozorište Sarajevo i kompanija Violeta d.o.o. obnovili saradnju

Narodno pozorište Sarajevo i kompanija Violeta d.o.o. obnovili saradnju

Kompanija Violeta d.o.o. i ovaj put potvrdila je svoju društvenu odgovornost kroz podršku i saradnju Narodnom pozorištu Sarajevo.

Radujemo se obnovi saradnje sa jednom od najaznačajnih bosanskohercegovačkih kompanija koja prepoznaje važnost kulture i umjetnosti za cjelokupan napredak našeg društva.