Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

NPS – U pripremi premijera baleta “Stabat Mater” i “Faun”

NPS – U pripremi premijera baleta “Stabat Mater” i “Faun”

G.B. Pergolessi
STABAT MATER

Koreografija i režija : Edward Clug
Dirigent: Aida Jažić
Asistent koreografa: Gaj Žmavc
Kostimograf i scenograf: Jordi Menendez Roig
Orkestar Sarajevske filharmonije

 

LICA/CAST

ŽENE
Tamara Ljubičić
Ana Kuzmanović
Albina Huskić
Ekaterina Vereshchagina
Jovana Milosavljević
Amina Sulejmanagić
Nadža Pušilo
Aleksandra Smiljanić
Chiara Licata
Zulejha Kečo
__________________________
Sabina Sokolović
Selma Štrbo Arnautović
Marijana Marić

 

MUŠKARCI
Branko Sarić
Ervis Koceku
Mihail Mateescu
Ioan – Vasile Soit
Evgeny Gaponko
Admir Kalkan
Til Čmančanin

SOLISTICE OPERE NPS 
Aida Čorbadžić
Zana Staniškovska
___________________
Dajana Šegvić
Melisa Hajrulahović – Tomić

Claude Debussy
FAUN

Koreografija i režija: Edward Clug
Muzika: C. Debussy – Prélude á L’aprés – midi d’un faune
Asistent koreografa: Gaj Žmavc
Kostimograf: Amna Kunovac-Zekić

LICA/CAST

TAMARA LJUBIČIĆ
BRANKO SARIĆ
_______________

ANA KUZMANOVIĆ
ERVIS KOCEKU