Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

NPS – Umjetnički put suvenira Narodnog pozorišta koji povezuje

NPS – Umjetnički put suvenira Narodnog pozorišta koji povezuje

Umjetnički put suvenira Narodnog pozorišta koji povezuje
Šumarski fakultet u Sarajevu i Narodno pozorište Sarajevo dogovorili dugoročnu suradnju

 

Danas je dekan Šumarskog fakulteta, gospodin Mirza Dautbašić, posjetio Narodno pozorište Sarajevo i tom prilikom se sastao sa direktoricom Marijelom Hašimbegović.

Na sastanku je dogovorena dugoročna suradnja ove dvije institucije, koja se temelji na zajedničkom obilježavanju jubileja „70 godina postojanja i rada Šumarskog fakulteta Univerziteta Sarajevo“, kao centralnog događaja, a obezbjeđene su i organizirane kolektivne posjete za studente Šumarskog fakulteta kako bi što veći broj studenata dobio mogućnost da uživa u kvalitetnim teatarskim ostvarenjima i na taj način dodatno obogate svoj kulturni život.

Posebno oduševljenje dekan je izrazio jedinstvenošću novog suvenira Narodnog pozorišta kojeg su izradili učenici Sredenje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo uz podršku direktorice Elme Alić, a kojeg će Šumarski fakultet promovirati u sklopu svojih planiranih aktivnost i manifestacija u tekućoj godini. Na ovaj način Šumarski fakultet je stekao titulu prvog kupca novog suvenira.

Direktorica Narodnog pozorišta Marijela Hašimbegović je izrazila svoju duboku zahvalnost dekanu Šumarskog fakulteta, gospodinu Mirzi Dautbašiću, te navela važnost suradnje visoko – obrazovnih institucija i Narodnog pozorišta, kako bi se potpomogla afirmacija mladih ljudi u posjeti kulturnim dešavanjima, obzirom da je zadatak društva socijalizacija mladih, a jedan od ciljeva kulture je prenijeti vrijednosti, stavove i norme, koje uz socijalizaciju u velikoj mjeri određuju ponašanje i ukus mladih ljudi te značajno utječu na njihove društvene odnose, te na posljetku na kvalitet i stil života.