Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Zgrada Društvenog doma (današnja zgrada Narodnog pozorišta) otvorena je 2. 1. 1899. kao mjesto zabave i društvenog  života, gdje su se povremeno održavale i pozorišne predstave (gradnja zgrade započeta je 1897). Prema podacima Borivoja Jevtića koje navodi prof. Josip Lešić u knjizi Sarajevsko pozorište između dva rata: „Dekretom od 17. 11. 1919. predsjednik Narodne vlade Atanasije Šola osnovao je Narodno pozorište za Zapadne oblasti, kako je bio prvi naziv sadašnjeg Narodnog pozorišta u Sarajevu.“ Početak rada Narodnog pozorišta Sarajevo kroz historiju se vezuje za dva datuma: 27. 11. 1920. kada je

Pozorište održalo svoju prvu predstavu u Tuzli u hotelu Bristol: Šantićevu Hasanaginicu i Jedva steče zeta Labiša i Mišela, i za zvanični početak rada i otvaranje prve sezone u adaptiranoj zgradi Društvenog doma, 22. 10. 1921, u kojoj djeluje do danas. Prva sezona Narodnog pozorišta Sarajevo svečano je otvorena 21. 10. 1921. godine. Svečanosti otvaranja bile su u znaku pozdravnog govora Branislava Nušića, dok je u naredna dva dana uz Nušićevu Protekciju izveden i Moliereov Uobraženi bolesnik.

U počecima svog postojanja Narodno pozorište Sarajevo je djelovalo, isključivo, kao dramski teatar. Od 1946. Narodno pozorište dobiva i muzičke segmente djelovanja, pa će tako bogatoj povijesti našeg teatra izuzetno pridonijeti Opera, odnosno Balet. Narodno pozorište Sarajevo je centralna teatarska kuća države BiH i ono je svojim umjetničkim rezultatima, radom generacija umjetnika, a posebno načinom organizacije (tri ansambla Opera, Drama i Balet), veoma važan element teatarskog i uopće duhovnog života u BiH. U toku svog, preko 90 godina dugog, djelovanja Narodno pozorište Sarajevo odigralo je ogroman broj dramskih, baletnih i opernih predstava po cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i u inozemstvu.

O uspjehu i napredovanju Narodnog pozorišta Sarajevo najrječitije govore brojna učešća na gotovo svim značajnim festivalima u regionu, pa i u Evropi, i gostovanjima u zemlji i inostranstvu, te mnoge nagrade i priznanja koje su dobili naši umjetnici i ansambli za kvalitet svojih izvedbi. Naša kuća je, takođe, ugostila veliki broj umjetničkih ansamabla i renomiranih umjetnika iz cijelog svijeta. Na daskama Narodnog pozorišta  Sarajevo, naša publika je mogla gledati predstave Petera Brooka, Giorgija Strehlera, Roberta Wilsona, nastupe Luciana Pavarotija, Josea Carrerasa, Zubina Mehte, Jehudija Menjuhina… Narodno pozorište Sarajevo svoju djelatnost ostavaruje u glavnoj zgradi na Obali, u ulici Kulina bana 9., kao i u tzv. „Stolariji“ – zgradi u ulici Terezije bb, gdje se nalaze radionički prostor i kompletna fabrika scenografije. Jedan od prvih direktora Narodnog pozorišta Sarajevo bio je Branislav Nušić, a nesumnjiv doprinos razvoju našeg teatra dali su i njegovi nasljednici među kojima vrijedi pomenuti Vlajka Ubavića, Ahmeda Muradbegovića, Niku Milićevića, Salka Nazečića, Ivana Fogla, Miroslava Avrama, Aliju Isakovića, Muhameda Karamehmedovića, Tvrtka Kulenovića, Gradimira Gojera…

Narodno pozorište Sarajevo je poseban doprinos dalo kako razvoju drame i novih dramskih oblika i autentičnom tumačenju klasike u Drami, tako i Operi i Baletu, kao i razvoju muzičke literature za Operu i Balet u bosanskohercegovačkim razmjerama, jer su u našoj kući praizvedene opere Jazavac pred sudom Vlade Miloševića, Hasanaginica i Aska i vuk Asima Horozića, balet Satana i Magnovenje Voje Komadine, Katarina, bosanska kraljica Đela Jusića, Izložba slika Julija Marića… Veliki je broj dramskih djela koja su doživjela svoju praizvedbu na sceni najstarije teatarske kuće u BiH, a među autorima vrijedi nabrojati: Skendera Kulenovića, Mešu Selimovića, Hamzu Humu, Isaka Samokovliju, Miroslava Jančića, Duška Anđića, Uroša Kovačevića, Ahmeda Muradbegovića, Envera Čolakovića, Edhema Mulabdića, Abdulaha Sidrana, Almira Imširevića, Almira Bašovića, Alije Hafizovića…