Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

ODLUKE

Odluka o javnom oglašavanju davanja u zakup Pozorišnog bifea, okruglog šanka i šanka u foajeu

Odluka o usvajanju Pravilnika o kućnom redu

Odluka o usvajanju Pravilnika o naknadi radnika JU Narodno pozorište Sarajevo za autorski rad izvan opisa poslova svog radnog mjesta, kao i izvođačke poslove izvan radnog mjesta

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške bolesti ili invalidnosti radnika ili člana njegove uže porodice i smrti radnika ili smrti člana uže porodice radnika

Odluka o utvrđivanju visine naknade za komisiju za javne nabavke

Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Naorodno pozorište Sarajevo”

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište Sarajevo”

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište” Sarajevo

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Narodno pozorište” Sarajevo

Rješenje o formiranju komisija za popis sredstava i obaveza u 2020. godini

Odluka o Prijedlogu izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Narodno pozorište Sarajevo za 2019. godinu

Odluka o imenovanju Komisije za nabavku roba, vršenje usluga i izvođenje radova na period do 31. 12. 2020. godine

Odluka o imenovanju Komisije za nabavku roba, vršenje usluga i izvođenje radova na period od 3 mjeseca

Odluka o otkazivanju predstava i javnih okupljanja u JU Narodno pozorište Sarajevo u periodu od 11. 3. do 26. 3. 2020. godine

Odluka na ime regresa za 2021. godinu

Odluka na ime regresa za 2020. godinu

Odluka na ime regresa za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju visine naknade pa predsjednika i članove komisije za popis sredstava i obaveza za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju visine naknade za komisiju za javne nabavke

Rješenje o formiranju komisija za popis sredstava i obaveza u 2019. godini

Odluka o imenovanju energijskog saradnika u JU Narodno pozorište 

Odluka o raspoređivanju radnika na drugo radno mjesto

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice

Odluka o utvrđivanju visine naknade za komisiju za javne nabavke

Odluka  za prekovremeni rad za mjesec maj – inspicijent baleta

Odluka  za prekovremeni rad za mjesec juni – inspicijent baleta

Odluka za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec maj 2019. godine 

Odluka za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec juni 2019. godine 

Odluka za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec juli 2019. godine

Odluka za vatrogasce  za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec august 2019. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec septembar 2019. godine 

Odluka za vatrogasce  za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec oktobar 2019. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad i rad na državni praznik za mjesec novembar 2019. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec decembar 2019. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec januar 2020. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec februar 2020. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec mart 2020. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec april 2020. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec maj 2020. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec juni 2020. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec juli 2020. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec august 2020. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec septembar 2020. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec oktobar 2020. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec novembar 2020. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec decembar 2020. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec januar 2021. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec februar 2021. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec mart 2021. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec april 2021. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec maj 2021. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec juni 2021. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec juli 2021. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec august 2021. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec septembar 2021. godine

Odluka za vatrogasce za prekovremeni rad za mjesec oktobar 2021. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 146 radnika Pozorišta za mjesec juli 2019. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 24 radnika Pozorišta za mjesec august 2019. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 157 radnika Pozorišta za mjesec septembar 2019. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 158 radnika Pozorišta za mjesec oktobar 2019. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 146 radnika Pozorišta za mjesec novembar 2019. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 169 radnika Pozorišta za mjesec decembar 2019. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 169 radnika Pozorišta za mjesec januar 2020. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 164 radnika Pozorišta za mjesec februar 2020. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 162 radnika Pozorišta za mjesec mart 2020. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 163 radnika Pozorišta za mjesec april 2020. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 175 radnika Pozorišta za mjesec maj 2020. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 173 radnika Pozorišta za mjesec juni 2020. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 23 radnika Pozorišta za mjesec juli 2020. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 23 radnika Pozorišta za mjesec august 2020. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 178 radnika Pozorišta za mjesec septembar 2020. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 172 radnika Pozorišta za mjesec oktobar 2020. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 168 radnika Pozorišta za mjesec novembar 2020. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 166 radnika Pozorišta za mjesec decembar 2020. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 168 radnika Pozorišta za mjesec januar 2021. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 177 radnika Pozorišta za mjesec februar 2021. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 177 radnika Pozorišta za mjesec mart 2021. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 177 radnika Pozorišta za mjesec april 2021. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 175 radnika Pozorišta za mjesec maj 2021. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 173 radnika Pozorišta za mjesec juni 2021. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 173 radnika Pozorišta za mjesec juli 2021. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 173 radnika Pozorišta za mjesec august 2021. godine

Odluka kojom se utvrđuje pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla za 173 radnika Pozorišta za mjesec septembar 2021. godine

 

Odluka na ime regresa za 2019. godinu

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju 

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju 

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju 

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju 

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju 

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o službenom putu

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o akontaciji

Odluka o otpremnini radi sticanja prava na penziju

Odluka o gostovanju

Odluka o gostovanju

Odluka o napredovanju umjetnika

Odluka o napredovanju umjetnika

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi uposlenika JU Narodno pozorište Sarajevo za autorski rad izvan opisa poslova svog radnog mjesta, kao i izvođačke poslove izvan radnog mjesta

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o angažovanju spoljnih saradnika JU Narodno pozorište Sarajevo

Odluka o usvajanju Pravilnika  o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prodaje ulaznica i utvrđivanju kriterija za dodjelu gratis ulaznica i pozivnica u JU Narodno pozorište Sarajevo

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kancelarijskom poslovanju JU Narodno pozorište Sarajevo

Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o angažovanju i obavljanju poslova vanjskih saradnika hostesa JU Narodno pozorište Sarajevo

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog oglasa

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanju javnog konkursa