Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Posljednji pozdrav našem dragom kolegi Juraju Pajanoviću, epizodisti hora Opere Narodnog pozorišta Sarajevo

Posljednji pozdrav našem dragom kolegi Juraju Pajanoviću, epizodisti hora Opere Narodnog pozorišta Sarajevo

Posljednji pozdrav našem dragom kolegi Juraju Pajanoviću, epizodisti hora Opere Narodnog pozorišta Sarajevo

JURAJ PAJANOVIĆ (1950-2020)

Juraj Pajanović rođen je u Sarajevu 1950. godine. U Sarajevskoj operi bio je angažiran od 1975. do 1995. godine kao pjevač, član hora i epizodista. Bio je i pomoćnik direktora Opere do 1992. godine.

Uloge: Selsejac – Moja ljupka dama (1975/76), Felicio, Picaferaj, Drugi saveznički oficir – Mala Floramye (1981/82). Pjevao i u muzičko-scenskom spektaklu Carmina Burana (1983/84), Indijanac – Prodana nevjesta (1983/84), Commissionario – Travijata (1987/88), Narednik – La Boheme (1989/90).

Bio je epizodista i u Operi SNG Ljubljana.