Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com
Aleksandar Seksan
Aleksandar Seksan
Prvak
Prvak je Drame Narodnog pozorišta Sarajevo.
Ejla Bavčić
Ejla Bavčić
Prvakinja
Prvakinja Drame Narodnog pozorišta Sarajevo
Izudin Bajrović
Izudin Bajrović
Prvak
Prvak je Drame Narodnog pozorišta Sarajevo.
Mediha Musliović
Mediha Musliović
Prvakinja
Prvakinja Drame Narodnog pozorišta Sarajevo
Mirvad Kurić
Mirvad Kurić
Prvak
Prvak je Drame Narodnog pozorišta Sarajevo.

ŠEMA SJEDIŠTA U SALI

Narodno pozorište Sarajevo
Obala Kulina bana 9
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Centrala: +387 33 665 959
e-mail: ureddirektora@nps.ba

Repertoar drame

Pogledajte listu predstava drame