Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Ramazanske večeri – pripovjetke Branislava Nušića

Ramazanske večeri – pripovjetke Branislava Nušića

Branislav Nušić
RAMAZANSKE VEČERI
Prvi jašmak
Govore: Aleksandar Seksan, Mediha Musliović, Amra Kapidžić, Merima Lepić-Redžepović, Mak Čengić.