Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Ramazanske večeri – pripovjetke Branislava Nušića

Ramazanske večeri – pripovjetke Branislava Nušića

Branislav Nušić
RAMAZANSKE VEČERI
Sali Pič.
Govore: Sanela Pepeljak, Amra Kapidžić, Ermin Sijamija, Nerman Mahmutović i Mak Čengić.