Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Snimak dronom koncertnog izvođenja mjuzikla “Kosa”

Snimak dronom koncertnog izvođenja mjuzikla “Kosa”

 

KONCERTNO IZVOĐENJE MJUZIKLA
KOSA
libreto: Gerome Ragni & James Rado

kompozitor: Galt MacDermot

reditelj: Aaron Thielen
dirigent: Ryan Nelson
Inspicijent: Gordan Simić
Dizajn scenografije i kostima: Monika Močević
Grafički dizajn: Bakir Hadžić
Dizajn tona: Eric Bajramović
Dizajn svjetla: Aaron Thielen

 

Izvođači:

Aida Mušanović Arsić, Lejla Jusić, Mona Muratović, Melisa Hajrulahović Tomić, Sara Vojičić, Nikolina Vujić, Hana Zrno, Sanjin Arnautović, Nedim Bašić, Marko Mirković, Faris Pinjo, Malik Smajlović

 

Hor Opere Narodnog pozorišta Sarajevo
Sarajevska filharmonija
Bend Muzičke produkcije BHRT-a

Tehnička realizacija: BMS, Profi Light, Multimedia