Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

AMILA BAKŠIĆ Rođena u Mostaru. Muzičku akademiju završila u Sarajevu, Odsjek teorija muzike, a potom Odsjek solo pjevanja u klasi poznate umjetnice i pedagoginje Milice Zečević-Buljubašić.
Prvakinja je Opere u Sarajevu gdje sa velikim uspjehom interpretira najveće operske uloge:
Susana (Mozart – Figarova ženidba), Marženka (Smetana – Prodana nevjesta), Euridika (Gluck – Orfej i Euridika), Adina (Donizetti – Ljubavni napitak), Serpina (Pergolesi – Služavka gospodarica), Mikaela (Bizet – Carmen), Rozalinda (Strauss – Šišmiš), Violetta (Verdi – La Traviata), Mimi (Puccini – La Bohéme), Cio-Cio-San (Puccini – Madame Butterfly), Floria Tosca (Puccini – Tosca), Leonora (Verdi – Il Trovatore), Santuzza (Mascagni – Cavalleria rusticana),  Hanna (Lehar – Vesela udovica), Amelia (Verdi – Bal pod maskama), Đula (Gotovac – Ero s onog svijeta), Hasanaginica (Horozić – Hasanaginica). Pored operskog repertoara sa velikim uspjehom interpretira i solistički koncertni repertoar kao i složene solističke dionice vokalno-instrumentalnih djela među kojima se posebno ističu: Juditha Triumphans – Vivaldi, Stabat Mater – Pergolesi , Requiem – Säint-Seäns, Stabat Mater – Rossini, Messa h – moll – Bach, Requiem – Mozart…
Gostovala u Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji, Češkoj, Italiji, Maroku, Švicarskoj, Francuskoj, Španiji, Turskoj, SAD-u… Učestvovala na festivalima: Ljubljanski biennale, Dubrovačke ljetne igre, SVEM – Sarajevske večeri muzike, Festival duhovne muzike u Maroku, Festival Sarajevska zima, Internacionalni muzički festival Ankara, Internacionalni festival Madrid SUR, Varaždinske barokne večeri, Mostarsko proljeće…
Dobitnica je posebnog priznanja za izuzetan doprinos razvoju muzičke kulture u BiH koje joj je dodijelilo Federalno ministarstvo Obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Proglašena je najuspješnijom ženom BiH  iz oblasti kulture za 1997.
Dobitnica je Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva.
Objavila samostalni CD na kojem izvodi najljepše sopranske arije italijanskih kompozitora.
Od 2006. obavlja funkciju umjetničke direktorice Opere Narodnog pozorišta Sarajevo.

ŠEMA SALE

Narodno pozorište Sarajevo
Obala Kulina bana 9
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Centrala: +387 33 665 959
e-mail: ureddirektora@nps.ba

Repertoar opere

Pogledajte listu predstava opere