Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

EMINA MUFTIĆ, glumica
(Sarajevo, 1961)

Stalna je članica Drame Narodnog pozorišta Sarajevo od januara 1999. godine.

Studirala na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, u klasi profesora Bore Stjepanovića. Diplomirala 1987. godine uspješnim kreacijama likova Jessie (Marsha Norman: „Laku noć, majko“) i Vere (Vaclav Havel: „Vernisaž“).

Radila kao član Drame u više pozorišnih kuća: Srpskom narodnom pozorištu u Subotici (1985-1987) – „Madač komentar“, „Vila lutaka“, Nepušači“; Narodnom pozorištu Bosanske krajine u Banjoj Luci (1989-1991) –Mrešćenje šarana“, „Don Žuan“; Kamernom tetaru ’55 u Sarajevu (1992-1999) – „Vernisaž“, „Husein-kapetan Gradaščrvić“, „Trojanskog rata neće biti“, „Ljubovnici“, „Nije čovjek ko ne umre“, „Buba u uhu“,  „Policajci“, „Kako je počelo“, „Kralj umire“, „Alifakovac“, „Neka Aljaska“, „Nižinski“, „Pucanje duše“, „Ženski turbo folk bend“ i dr.;  Otvorenoj sceni Obala – „Kula vavilonska“, „Ljubavi Džordža Vašingtona“, „Mandragola“, „Richard III“; SARTR-u – „Susret“, „Omer za naćvama“; kao i u nezavisnim produkcijama i produkcijama pozorišnih festivala (Dubrovačke ljetne igre: Gertrude u „Hamletu“ Luis Buñuela, u režiji Harisa Pašovića; produkcija Festivala MESS: Alkestis u predstavi „Alkestis“, Euripid, u režiji Harisa Pašovića, Mertej u „Kvartetu“ H. Millera).

U matičnoj kući glumila u velikom broju predstava: „Sprovod u Therezienburgu“, „Kao slavuj sa zuboboljom“, „Sarajevska trokuka“, „Hasanaginica“, „Genetski ples“, „Galeb“, „La strada“, „Nathan Mudri“, „Richard III“ ,  „Svila“, „Kraljevo“, „Legenda o Ali-paši“, „Roberto Zucco“, „Hrvatska rapsodija“, „Na rubu svemira“, „Sakati Billy“, „Prosjačka opera“, „Kneginja čardaša“, „Otkrivanje žene“, „Sve se nekako preživi osim smrti“, „Buba u uhu“, „Sedam dana kasnije“, „O medvjedima i ljudima“, „To nikad nigdje nije bilo“, „Protekcija“…

Ostvarila uloge u velikom broju filmova: „Prvo smrtno iskustvo“, „Sjever je poludio“, „Djeca u ratu“,  „A(torzija)“,  „Nebo iznad krajolika“, „Jasmina“, „Belvedere“, „Venuto al mondo“, „Romeo i Julija“,  „Grbavica“, “Ja sam iz Krajine zemlje kestena“, „Rezolucija 819“, „Halimin put“, „Illiricum“ itd. Glumila i u mnogim tv. serijama i radio dramama.

Od školske 1994/95. godine uključena je u nastavu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, prvo kao stručnjak iz prakse, zatim kao asistent i viši asistent, docent, a od 2007. kao vanredni profesor na predmetu Govor.

Učestvovala kao predavač na seminarima iz oblasti govora (u organizaciji Centra za edukaciju  Privredne komore BiH), kao i skupovima posvećenim javnom govoru uopće (govorništvo i komunikacijske vještine, u organizaciji Fondacije „Konrad Adenauer“).


ŠEMA SALE

Narodno pozorište Sarajevo
Obala Kulina bana 9
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Centrala: +387 33 665 959
e-mail: ureddirektora@nps.ba

Repertoar drame

Pogledajte listu predstava drame