Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Džejna Hodžić

DŽEJNA HODŽIĆ Rođena 1991. u Sarajevu. Diplomirala dramaturgiju na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 2014. godine (dramski tekst Mama 22) pod mentorstvom Dubravke Zrnčić-Kulenović. Magistrirala 2016. godine (dramski tekst Dva kroz jedan) pod mentorstvom Ljubice Ostojić. Saradnju...

Read more