Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Belma Čečo Bakrač

Belma Čečo-Bakrač Rođena u Sarajevu, gdje je završila gimnaziju i Srednju muzičku školu, Odsjek za klasični balet. Diplomirala žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka. Profesionalno angažovana u Baletu Narodnog pozorišta Sarajevo od 1998., a od 2001. je i solistica Baleta. Značajne...

Read more