Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. Edina Papo, predsjednik
2. Vesna Hasanović, član
3. Adnan Hasković , član
4. Mirza Pašić, član
5. Aleksandar Seksan, član (ispred ustanove)