Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Članovi upravnog odbora

 

POZIVI NA SJEDNICE V. D. UPRAVNOG ODBORA

POZIVI NA SJEDNICE V. D. UPRAVNOG ODBORA

POZIVI NA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

ZAPISNICI SA SJEDNICA V. D. UPRAVNOG ODBORA

ZAPISNICI SA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

ODLUKE UPRAVNOG ODBORA

ODLUKE UPRAVNOG ODBORA

ODLUKE UPRAVNOG ODBORA

ZAKLJUČAK V.D. UPRAVNOG ODBORA

ZAKLJUČAK V.D. UPRAVNOG ODBORA

ZAKLJUČAK UPRAVNOG ODBORA