Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | almir.boxoffice.nps@gmail.com

Uspješno izvedena dramska predstava Horačkog pozorišta Jihlava “Doživljaji dobrog vojnika Švejka”

Uspješno izvedena dramska predstava Horačkog pozorišta Jihlava “Doživljaji dobrog vojnika Švejka”

USPJEŠNO IZVEDENA DRAMSKA PREDSTAVA HORAČKOG POZORIŠTA JIHLAVA “DOŽIVLJAJI DOBROG VOJNIKA ŠVEJKA”

Večeras je na sceni Narodnog pozorišta Sarajevouspješno izvedena i uz gromoglasan aplauz ispraćena dramska predstava Horačkog pozorišta Jihlava (Češka Republika) “Doživljaji dobrog vojnika Švejka”. Predstava je izvedena uz poštivanje epidemioloških mjera propisanih od strane nadležnih institucija.

Dramatizaciju Hašekovog romana za Horačko pozorište uradio je čuveni dramatičar Roman Sikora, dok je glumački ansambl vodio režiser Michal Skočovský. Inscenatorski tim se inspirisao formom kabarea samog Jaroslava Hašeka, beskompromisnog satiričara i boema, štaviše autora, koautora i izvođača brojnih kabaretskih komada.